Infotund ettevõtjatele COVIDi tõendi teemadel

Hea ettevõtja!

Järgmisest nädalast vähenevad nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osalejate piirarvud. Ilma kontrollita on alates 9. augustist võimalik korraldada üritusi ja tegevusi, kus osaleb siseruumides kuni 50 ja välitingimustes kuni 100 osalejat.

See tähendab, et edaspidi saab suurema külastajate arvuga tegevusi korraldada vaid siis, kui on tagatud kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll ehk külastajatel tuleb esitada ürituse korraldajale COVID tõend. Tõendit tuleb esitada alates 18. eluaastast.

Nakkusohutuse kontrollimine, sealhulgas vaktsineeritute ja läbipõdenute hulga kasv võimaldab  hoida ühiskonda võimalikult avatuna ning ettevõtetel oma tegevustega jätkata. Saame võimaldada korraldada rahvarohkemaid tegevusi ja pakkuda teenuseid suuremale hulgale inimestele, kuid samal ajal vähendada COVID-19 haigusesse nakatumise ja nakkuse edasikandmise tõenäosust. 

Nakkusohutuse kontrollimine on korraldajate jaoks kahtlemata töömahukas ja nõuab harjumist, kuid see võimaldab endiselt korraldada näiteks suuremaid kultuuriüritusi ning osaleda ühiskonnaelus. Alternatiiv oleks nende ära jätmine ja seda ei soovi keegi.

Arusaadavalt on tõendi kontrollimine tekitanud ka hulgaliselt küsimusi. Info ja juhendid on kättesaadavad veebilehel kriis.ee ning jooksvalt lisame sinna ka Korduma Kippuvaid Küsimusi koos vastustega.

Et COVID tõendi kasutamise ja kontrollimisega seonduvad põhimõtted ja reeglid üle käia, kutsume sind osalema ettevõtjatele suunatud infotunnis, mis toimub veebi vahendusel sel reedel, 6. augustil algusega kell 10.00.

Infotunnis:

  • Terviseamet annab ülevaate nakkuse olukorrast Eestis ja prognoosidest ning selgitab kiirtestimise korda
  • Sotsiaalministeerium annab ülevaate COVID-tõendist – mis see on, kust saab, kuidas kasutada ja kuidas kontrollida
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab ülevaate piirangutest turismi-, majutus- ja toitlustussektoris ja kuidas rakendada
  • Kultuuriministeerium annab ülevaate piirangutest ürituste, spordi ja kultuuri valdkonnas ja kuidas rakendada
  • Tööinspektsioon annab ülevaate tööandja õigustest ja kohustustest seoses COVID-tõendiga


Lisaks on infotunni jooksul võimalik küsida küsimusi.

Loe lisa infotunni kohta ja osalemise link MKM Facebooki lehel: https://fb.me/e/L12p2vFT

Infot leiab ka veebilehelt https://www.kriis.ee/et/covid-19-toend-ja-selle-kasutamine ning jooksvalt täiendame seda korduma kippuvate küsimuste ja vastustega. Samuti lisandub sinna hiljemalt reedel Terviseameti kiirtestimise juhend.