Otepääle on plaanis rajada erihoolekandemaja

Otepää Vallavolikogu otsustas oma 22. aprilli 2021 istungil anda vallavalitsusele garantii Otepää erihoolekande teenusmaja ehitamiseks.

 

Plaani järgi on teenusmaja kavas rajada Otepää linna, aadressile Tartu mnt 2. Algselt pidi hoone tulema aadressile Kastolatsi 25, kus asub ka praegu hooldekodu. Tehti valmis ka vastav projekt ja viidi läbi ehitushange, aga kõik pakkumused ületasid oluliselt eelarvet ning hange tühistati. 

Tulenevalt sellest muudeti algset erihoolekande teenusmaja asukohta, samuti tehti muudatusi  ruumide osas, samas säilib teenuskohtade projektijärgne arv. Eelpool nimetatud muudatused võimaldavad vähendada hoone ehituslikku maksumust. 

Hoone on planeeritud kahekordsena. Hoones asub teenuseid saama 18 psüühilise erivajadusega isikut, kes elavad ühekohalistes tubades. Lisaks elutubadele on hoonetes ühised ruumid - köögid, sanitaarruumid, ühiselu ruumid, teenindavad pinnad. Töötajaid saab olema 4, kes ka otseselt erivajadusega inimestele teenuseid osutavad. Erihoolekande teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse osutamist hakkab koordineerima vallavalitsuse sotsiaalteenistus.  Varasemalt on Otepää vallavalitsus psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise teenust pakkunud vallavalitsuse hoones.

Projekti abikõlblikkuse periood on 02.07.2018 - 30.06.2022. Toetust on saadud meetmest „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine".

Projekti eelarve on 686 136 eurot,  millest toetus on 432 818,64 eurot (63,08%) ja omaosalus 253 317,36 eurot (36,92%).

Kellele see teenus mõeldud on?

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumi.

Teenuse eesmärk  on säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta tuleks peresarnase elukorralduse juures võimalikult iseseisvalt või väikese juhendamisega toime oma igapäeva eluga.

Mida teenusel tehakse? Kogukonnas elamise teenusel elavad inimesed koos ühe perena, jagavad ühist elupinda ning tegevusjuhendaja aitab neid: ajaplaneerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel, õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures, töötamise või töösarnaste tegevuste juures.

Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel muretsetakse ka käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud. 

Millal teenust osutatakse? Teenuse kasutamine toimub ööpäevaringselt, kuid öisel ajal ei viibi personal teenuse osutamise ruumides, vaid on inimesele kättesaadav (nt telefoni teel).

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

NB! Tegemist ei ole ööpäevaringse erihoolekandeteenusega. Teenust ei osutata isikule, kellel esineb pidevalt agressiivset käitumist, mille tõttu on ta endale ja/või teistele ohtlik ning alkoholiprobleemidega inimestele.

 

Lisainfo erihoolekande kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused