Tartu maratoni raja riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud Tartu maratoni raja ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

 

RMK on analüüsinud ka saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid  ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/ettepanekud  

 

RMK ootab koostatud Tartu maratoni raja riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile valgamaa@rmk.ee 12. maiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad

 

Lisainfo:

Risto Sepp
RMK Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee
513 0147