Otepää Vallavalitsuse 25.05.2020 istungil

25.05.2020

 1. Anti Raidar Mesilale projekteerimistingimused Arula külas Vanamõisa kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 2. Anti Taimar Alale projekteerimistingimused Nüpli külas Saardelombi kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Toivo Annusele ehitusluba Tiidu külas Väike-Niidusaare kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks.
 4. Anti T.K. Varahalduse OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas Piirimäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 5. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (kanalisatsioonitorustik) kasutusluba.
 6. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (veetorustik) kasutusluba.
 7. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (välisujula) kasutusluba.
 8. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 9. Sõlmiti OÜ-ga NamiFT (registrikood 14862834, aadress Kuusiku, Restu küla, Otepää vald, 67006) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 302 (pindala 17,8 m2) ja ruumi nr 303 (pindala 11,1 m2)  kasutusse andmiseks tähtajaga 1. juuni 2020. a kuni 31. detsember 2020. a.
 10. Otsustati võõrandada kaaspärijate Otepää valla ja Malle Tera ühisomandis olev Puka alevikus Ääre tn 5-1 asuv korteriomand pärandvara jagamise teel.
 11. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ Suusahullud 300 eurot 21. - 23. augustil 2020. a toimuva spordiürituse „6. Otepää jooksutuur ja 7. Kekkoneni jooks" korraldamiseks; 1.2 Otepää Spordiklubi 250 eurot 20. - 22. juunil 2020. a toimuva spordiürituse „Jaanipäeva suusahüppevõistlus" korraldamiseks; 1.3 Otepää Motoklubi 250 eurot 2020. a juulis toimuva spordiürituse „Eesti MV mototrialis" korraldamiseks; 1.4 Otepää Spordiklubi 200 eurot 2020. a juunis - augustis toimuva spordiürituse „Valgamaa orienteerumise kolmapäevakud" korraldamiseks; 1.5 Otepää rattaklubi 700 eurot 03. - 06. juulil 2020. a toimuva spordiürituse „Eesti MV  mitmepäeva sõidus ja Rahvusvaheline Noorte Tuur" korraldamiseks; 1.6 MTÜ Otisurf 300 eurot 19. juulil 2020. a toimuva spordiürituse „Veespordipäev ja öömatk Pühajärve rannas" korraldamiseks; 1.7 Loodusturism OÜ 500 eurot 11. juulil 2020. a toimuva spordiürituse „V Pühajärve matkamaraton tõukeratastel" korraldamiseks; 1.8 Jalgpalliklubi FC Otepää 250 eurot 2020. a juulis toimuva spordiürituse „Otepää lahtised MV jalgpallis" korraldamiseks; 1.9 Jalgpalliklubi FC Otepää 750 eurot 2020. a juulis - augustis toimuva spordiürituse „Laste Jalgpalliturniir Otepää Cup 2020" korraldamiseks; 1.10 Nõuni Purjeklubi 500 eurot 2020. a juulis - augustis toimuva spordiürituse „Nõuni Regatt 2020" korraldamiseks; 1.11 Klubi VOPS 250 eurot 22. augustil 2020. a toimuva spordiürituse „Pühajärve Spinning 2020 Otepää Valla MV" korraldamiseks; 1.12 MTÜ Otepää Aedlinn 200 eurot 2020. a juulis toimuva spordiürituse „Aedlinna perede spordipäev.
 12. Kinnitati OÜ Otepää Üürimajad 2019. a majandusaasta aruanne.
 13. Kinnitati alates 1. juunist 2020. a hallatava asutuse Otepää Gümnaasium direktoriks Maire Murumaa.
 14. Moodustati Keeni Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjon ja määrata komisjoni liikmed alljärgnevalt: 1.1 Jaanus Barkala – vallavanem, komisjoni esimees; 1.2 Kalle Kaart – Keeni Põhikooli hoolekogu esindaja; 1.3 Janika Laur – haridusspetsialist; 1.4 Heya Lepa – Keeni Põhikooli õpetajate esindaja; 1.5 Rein Pullerits – Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.6 Kaido Tamberg – Otepää Vallavolikogu esindaja.