« Tagasi

Otepää valla eelarves keskendutakse haridusele

Otepää vallavolikogu võttis oma 23. jaanuari 2020 istungil vastu 2020. aasta Otepää valla eelarve. Eelarve kogumahuks on sellel aastal 14,2 miljonit, sellest 4,2 miljonit on investeeringuid ja 9,3 miljonit on ettenähtud põhitegevuse kuludele. 

2020. aasta eelarve põhitegevuse kulud on 9 322 539 eurot, moodustades 72% eelarve kuludest. Põhitegevuse kuludest kulub kõige enam tööjõukuludele (5,3 miljonit), järgnevad majandamiskulud (3,4 miljonit) ja toetused (0,5 miljonit), muude kulude osakaal koos reservfondiga on väiksem. Võrreldes eelmise aastaga suurenevad kulud 2%.


„Sellel aastal on valla eelarves põhirõhk eelarves haridusel," ütles Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. „Kogu eelarvest moodustavad kulud haridusele 58%. Kooliõpetajate palgad tõusid võrreldes eelmise aastaga 5,4% ja lasteaiaõpetaja palk moodustab 90% õpetaja palgast."

Otepää vallas on kolm põhikool-lasteaeda (Pühajärve, Puka, Keeni), üks gümnaasium (Otepää Gümnaasium ), Otepää lasteaed, Otepää Muusikakool ja Puka Kunstikool.

Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 9,7 miljonit eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud. Põhitegevuse tulud vähenevad võrreldes 2019. aastaga 1%.

Investeeringuteks on 2020 aastal planeeritud 4,5 miljonit, (sh omaosalus ja projektitaotlustest saavad raha). Suurimatest investeeringutest on sellel aastal kavas Pukas uue koolihoone ehitus, Otepää Keskväljaku rekonstrueerimise lõpetamine, Eesti Lipukeskuse – Otepää muuseumi rajamise lõpetamine, erihoolekande teenusmaja ehitamine ja vallamaja renoveerimine ning Pühajärve rannapargi kaasajastamine. Lisaks alustatakse tänavavalgustuse uuendamisega.

„Nagu eelarvest on näha, tegeleme pooleliolevate projektidega jõudsalt edasi ning ees ootavad veel mitmed pakilised tegevused – kasvõi näiteks aastaid ootel olnud vallamaja remont," lisas Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

Otepää valla laenukoormus on 1. jaanuari 2020. aasta seisuga 3 miljonit eurot. 2020. aastal tasutakse laenukohustusi 0,4 miljonit eurot. Lisaks sellele on kavas planeeritavate investeeringute elluviimiseks laenu võtta 550 000 eurot.

 

Otepää valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Juhtimine".

Graafikud ja info: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks