Otepää Vallavalitsuse istungil 30.12..2019

30.12.2019

  1. Anti OÜ-EKSIIV projekteerimistingimused Pühajärve külas Hundisoosaare kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  2. Anti Solarflow OÜ-le ehitusluba Vidrike külas Kurekella kinnistul, Merikanni kinnistul, Linnupiima kinnistul, Kelluka kinnistul, Habenelgi kinnistul, Lilleherne kinnistul, Koerahamba kinnistul, Püvilille kinnistul, Priimula kinnistul ja Lumeroosi kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
  3. Anti Otepää vallasiseses linnas  Lille tn 1, Virulombi tn 2, Lille tänav ja Virulombi tänav kinnistutel asuvale ehitisele (kaugküttetorustik) kasutusluba.
  4. Anti Otepää vallasiseses linnas 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2, Alajaama haljasala, Karupesa, Keskväljaku, Kopli tn 4, Kopli tänav, Lipuväljak 4, Lipuväljak 5, Lipuväljak 7, Lipuväljak 20, Lipuväljak 26, Lipuväljak 22a, Lipuväljak T7, Munamäe tn 6, Munamäe tn 4a, Valga mnt 12/Olümpiakeskus Tehvandi, Tehvandi tänav T1, Tehvandi tänav T2, Valga mnt 23a ja Virulombi tn 2 kinnistutel asuvale ehitisele (kaugküttetorustik) kasutusluba.
  5. Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing (registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää vallasisene linn) luba paigaldada spordiürituse „A1M Motosport Otepää rahvasprint 2020" reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt - Valga mnt ristmiku haljasalale ajavahemikuks 1. jaanuar - 8. veebruar 2020. a.
  6. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa isikut.
  7. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. juuni 2019. a korralduse nr 2-3/262 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korraldamise toetuse määramine" punkti 1.3 järgmiselt: „1.3 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 240 eurot 31. detsembril 2019. a toimuva ürituse „Neeruti küla aastalõpu üritus Kaltsimäel" korraldamiseks;".
  8. Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majandusteenistus" 12 000 eurot haagisel generaatori ostukulude katmiseks.