Otepää Vallavolikogu 24.10.2019 istungi päevakord

 

1. Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

2. Otepää valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

3.Otepää valla omandis olevate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4. Mittetulundusühingu Eesti Lipu Keskus asutamisel osalemine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5. Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6. Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine revisjonikomisjoni esimehele Irja Sõnumile)

Arupärimisele vastaja: revisjonikomisjoni esimees Irja Sõnum

 

7. Arupärimisele vastamine (Kuldar Veere arupärimine vallavanemale Kaido Tambergile

Arupärimisele vastaja: vallavanem Kaido Tamberg

 

8. Vallavalitsuse informatsioon