Kinnistute kirjalik enampakkumine

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel

1) Otepää vallasiseses linnas asuv Kastani kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326540, katastritunnus 55601:003:0001, pindala 1160 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 25 000 eurot;

2) Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 14a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2330040, katastritunnus 55601:003:1510, pindala 1237 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 25 000 eurot;

3) Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 55601:007:0009, pindala 785 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 20 000 eurot;

4) Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus 55601:007:0008, pindala 700 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 15 000 eurot;

5) Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 6a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2327140, katastritunnus 55601:007:0005, pindala 668 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 15 000 eurot.

 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 27. septembriks 2019. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. septembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millele on märgusõnaks kirjutatud müügiobjekt. Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel); pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 27. septembril 2019. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=243329