Otepää Vallavolikogu 22.08.2019 istungil

22.08.2019

  1. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1. Puka alevikus asuv Kesk tn 47 kinnistu (kinnistu registriosa nr 2252740, katastritunnus 60803:001:2110, pindala 7868 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 346 m2; 2. Puka alevikus asuv 6080112 Uus tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 8722350, katastritunnus 60801:001:0355, pindala 1820 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 433 m2; 3. Puka alevikus asuv Kooli tn 4a kinnistu (kinnistu registriosa nr 2462040, katastritunnus 60803:001:0013, pindala 10 532 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 431 m2; 4. Puka alevikus asuv Kooli tn 3 kinnistu (kinnistu registriosa nr 2411840, katastritunnus 60803:001:0007, pindala 33 513 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 41 m2; 5. Puka alevikus asuv 6080101 Kooli tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 8448950, katastritunnus 60801:001:0348, pindala 12 376 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 19 m2 ja 746 m2; 6. Puka alevikus asuv Kooli tn 6 kinnistu (kinnistu registriosa nr 2418240, katastritunnus 60803:001:0008, pindala 4128 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 53 m2; 7. Puka alevikus asuv 6080104 Valla tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 11094450, katastritunnus 55701:001:0072, pindala 4498 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 27 m2 ja 17 m2; 8. Puka alevikus asuv Võru mnt 10 kinnistu (kinnistu registriosa nr 1953040, katastritunnus 60803:001:1910, pindala 3275 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 78 m2; 9. Kuigatsi külas asuv Kuigatsi paisjärv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2467040, katastritunnus 60802:002:0014, pindala 19 161 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa 65% ja veekogude maa 35%) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 194 m2; 10. Kuigatsi külas asuv 6080060 Kuigatsi-Joosepi tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 9498050, katastritunnus 60801:001:0374, pindala 4789 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 146 m2.
  2. Otsustati anda nõusolek võõrandada enampakkumisel järgmine vallavara: 1.1 Otepää vallasiseses linnas asuv Kastani kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326540, katastritunnus 55601:003:0001, pindala 1160 m2) alghinnaga 25 000 eurot; 1.2 Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 14a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2330040, katastritunnus 55601:003:1510, pindala 1237 m2) alghinnaga 25 000 eurot; 1.3 Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 55601:007:0009, pindala 785 m2) alghinnaga 20 000 eurot; 1.4 Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus 55601:007:0008, pindala 700 m2) alghinnaga 15 000 eurot; 1.5 Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 6a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2327140, katastritunnus 55601:007:0005, pindala 668 m2) alghinnaga 15 000 eurot.
  3. Otsustati lõpetada Otepää valla osalemine Äärmusliku Spordi AS-is (registrikood 10211494) ja võõrandada Otepää vallale kuuluvad 6600 aktsiat Suusakeskuste OÜ-le (registrikood 12857071) hinnaga 13 200 eurot.
  4. Otsustati seada Otepää valla omandis olevale, Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 2 asuvale kinnistule hüpoteek summas 65 000 eurot.