Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Elektrienergia ostmine aastaks 2015

tepää vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Elektrienergia ostmine aastaks 2015". Hankedokumendid on leitavad aadressilt: https://riigihanked.riik.ee/register   Hanke viitenumber 156725