Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord (Otepää Vallavolikogu 22.09.2022 määrus nr. 8)


Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaani muutmine (Otepää Vallavalitsuse 26.09.2022 korraldus nr 516)