Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Pealkiri Publitseeri kuupäev
Ideekorje konkurss Otepää linnamäe piirkonna kohta 12.12.2019
Arhitektuurikonkursi väljakuulutamine 07.03.2019
Pakkumiskutse: Otepää Keskväljak 09.01.2019
Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine 03.01.2019
Talihooldustööde riigihange (täiendatud) 22.10.2018
Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kahte korterit 18.05.2018
Pühajärve rannahoone rendileandmine: küsimustele vastused 24.04.2018
Otepää Vallavalitsus otsib Pühajärve rannahoonele uut rentnikku 10.04.2018
Riigihange Otepää haljastus 2016 12.02.2016
Riigihange Otepää Kultuurikeskuse I korruse renoveerimine 17.11.2015
Pühajärve rannavalve teenuse ostmine 2015 16.03.2015
Avalik liinivedu Otepää vallasisesel bussiliinil 27.11.2014
Elektrienergia ostmine aastaks 2015 27.11.2014
Otepää Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine 07.05.2014
Otepää Vallavalitsus annab rendile Linnamäe oru kinnistu 16.04.2014
Pühajärve rannavalve teenuse osutamine 18.03.2014
Toitlustusteenuse pakkuja leidmine 23.05.2013
Lihthankemenetlusega IT-hange 12.02.2013
Pühajärve laululava rekonstrueerimise hange 13.11.2012
Otepää valla tänavate remont 2012 08.06.2012
Pühajärve Laululava rekonstrueerimise ehitusprojekt 16.05.2012
Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute DP KSH läbiviimise hange 01.03.2012
Otepää linna haljastuse hoolduspakkumiste hange 25.01.2012
Riigihange koolikvartali DP koostamiseks 18.10.2011
Pühajärve Põhikooli kütteõli ostmine 03.10.2011
Vana-Otepää küla kahe korterelamu puurkaev-pumpla ja ühisveetorustiku projekteerimine 03.10.2011
Päevakeskuse projekti ekpertiis 19.09.2011
Pühajärve pargi haljastustööd 26.08.2011
Otepää Tervisekeskuse projekteerimistööde ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus 15.08.2011
Koolibussi liinidele vedaja leidmine 04.08.2011
Otepää valla avalike teede kevadhooldus ja remont 2011 02.05.2011
Otepää vallavalitsus kuulutas välja hanke rannavalve teenuse osutaja leidmiseks 26.04.2011
Otepää Vallavalitsus kuulutab välja haljastuse hanke 02.02.2011
Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine 2010 13.09.2010
Sõiduauto liisimine kasutusrendiga 02.09.2010