Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Riigihange Otepää haljastus 2016

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke menetlusega riigihanke „Otepää haljastus 2016".
Hankega saab tutvuda riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register 
 
Hanke viitenumber on 171031