Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute DP KSH läbiviimise hange

Hanke eesmärk on Otepää vallas Nüpli külas Pühajärve äärse Poslovitsa– Soo ja Poslovitsa–Ranna kinnistute detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohase keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimiseks.

Hankedokumendid (zip)

Otepää vallavolikogu 22.02.2012 otsus nr 14 "Otepää vallas Nüpli külas asuvate Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine".

Poslovitsa detailplaneering (pdf)

Poslovitsa– Soo ja Poslovitsa–Ranna kinnistute DP KSH eelhinnang (pdf)