Ideekorje konkurss Otepää linnamäe piirkonna kohta

Otepää Vallavalitsus korraldab avaliku ideekorje konkursi Otepää linnamäe piirkonna edasise kasutuse kohta ettepanekute saamiseks.

 

Konkursiga hõlmatud piirkonnaks on Otepää vallale kuuluvad kinnistud Linnamäe (katastritunnus 63602:002:1620), Linnamäe org (katastritunnus 55601:004:1870), Linnamäe nõlv (katastritunnus 55601:004:0003) ja Linnamäetagune (katastritunnus 56701:001:0139). Ettepanekuid piirkonna edasiseks arendamiseks tervikuna või osade kaupa saab esitada 22. jaanuarini 2020. a. (Otepää valla Evald keskkonna kaudu või aadressil vald@otepaa.ee

 

Ideekavandid esitatakse vabas vormis, kuid need peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1. Idee lühikirjeldus, sealhulgas ajakava ja seosed teiste projektide või arendustega.

2. Teostamiseks vajaliku investeeringu ligikaudne suurus, projekti elluviijad ja rahastusallikad.

3. Idee sotsiaalmajandusliku kasu kirjeldus.

4. Idee teostamiseks vajalikud eeldused, sealhulgas Otepää valla ja osapoolte vajalikud tegevused.

Ideekavandile saab lisada failidena lisamaterjalid - joonised, pildid, võimalusel eelarve ja muu.

Konkursist osavõtu eest tasu ei maksta. Paremateks tunnistatud ideede autoritega asub Otepää Vallavalitsus läbirääkimistesse ideede teostamiseks.

 

Lisainfo: arendusjuht Aado Altmets tel. 5196 4801