Tegevustoetuse taotlusvorm

Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on aleviku, küla, vallasisese linna asumi või nimetatud kogukondade koostöövõrgustiku arendamiseks ja ühistegevuseks vajalike tegevuskulude katmine. Aleviku, küla või vallasisese linna asumi tegevustoetuse ülempiiriks on 500 eurot taotleja eesmärkide täitmisel ettenähtud tegevuste kuludeks ja 500 eurot taotleja haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskuludeks.

» Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Lisainfo: kultuurinõunik Valdur Sepp, tel. 5303 3036
E-post: Valdur.Sepp@otepaa.ee


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Otepää valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või  Otepää vallavalitsusest.
Vastuvõtt: eelregistreerimisel.

Paberkandjal esitada Otepää Vallavalitsusse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendivormid palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee

» Tegevustoetuse taotlusvorm.doc