Sotsiaaltransport

9.08.23

Sotsiaaltransporditeenust osutab Otepää vallas alates 01.03.2023 hankelepingu alusel
FIE Alar Unt.

 

Kontakt: Alar Unt, telefon 502 2782.

Teenuse hind on 0,85 eurot/km, sõidu alustamistasu 10 eurot ja ootetasu 10 eurot/tund.  

 

Sotsiaaltransporditeenuse klientideks on need Otepää valla elanikud, kes oma puudest tingitud erivajaduse tõttu ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud kohalik omavalitsus.

 

Otepää valla korraldatavat sotsiaaltransporditeenust on isikutel seega võimalik kasutada ainult sotsiaaltööspetsialisti eelneva otsuse alusel. Vähekindlustatud isikutel on võimalik teenuse maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks esitada sotsiaaltööspetsialistile sotsiaalteenuse toetuse taotlus. Teenuse maksumuse hüvitamine otsustatakse vallavalitsuses lähtuvalt isiku abivajadusest.

 

Otepää vallas tegutseb teisigi veoteenuse pakkujaid, kelle poolt pakutav teenus võib sarnaneda sotsiaaltransporditeenusele. Oluline on teada, et neid teenuseid Otepää vald ei finantseeri. Teenuse maksumuse osalise või täieliku hüvitamise taotlemiseks tuleb kindlasti kasutada ainult füüsilisest isikust ettevõtja Alar Unti teenust.

 

Täiendav info:  sotsiaalteeistuse juhataja Kristin Leht 
Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee