Reeglid

SAUNAORIENTEERUMINE OTEPÄÄ SAUNADES 03.02.2018 REEGLID
 
1. Ühes saunas tuleb kõigil võistkonna liikmetel võtta leili vähemalt 3 minutit. 
 
2. Kümblustünnis peavad võistkonna kõik liikmed minema üleni vette ja see toob võistkonnale boonust aja vähendamisega 10 minutit. 
 
3. Jääauku peab minema vähemalt üks võistkonna liige ja see annab boonust aja vähendamisega 10 minutit. 
 
4. Iga saunakaardil nimekirjas oleva sauna ja numbriga märgitud koha käimata jätmine toob võistkonnale karistusaega lisaks 30 minutit. 
 
5. Paremusjärjestuses osalevad kõik 4 – liikmelised võistkonnad, kes lõpetavad finiši, mis suletaks kell 17:30.  Hiljem saabunud võistkonnad kantakse „saunanautlejate" nimekirja, paremusjärjestust nende vahel ei selgitata. 
 
6. Sauna sisenedes anna saunamehele võistkonna saunakaart, millele saunaomanik annab omapoolsed kinnitused saunaskäigu kohta. Kümblustünni ja jääaugu külastus tuleb ka eraldi ära märkida. 
 
7. Registreerimislehele allkirja andmisega kinnitate, et teie tervislik seisund lubab saunatada. 
 
8. Saunaomanikud ja korraldajad ei vastuta võistlejate terviserikete ja vigastuste eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid. 
 
9. Saunaomanikud ei vastuta teie valveta jäänud isiklike asjade eest. 
 
10. Joobes võistlejaid sauna ei lubata! Ära võta sauna klaastaarat ja alkoholi. 
 
11. Ära riku liikluseeskirju. Sinu turvalisuse eest hoolitseb politsei – meie hea koostööpartner.