Reeglid

XII EUROOPA SAUNAMARATON OTEPÄÄL 2023

REEGLID

 

 1. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema nutitelefon, millega on võimalik kohapeal alla laadida Euroopa Saunamaratoni saunade interaktiivne kaart. Igale tiimile antakse kaasa ka lamineeritud saunade kaart, koos koordinaatidega.
 2. Sauna juurde jõudes ning lahkudes tuleb registreerida orienteerumiskiip märkimisjaamas, mille saab meeskond korraldajatelt registreerimisel. Esmalt tehakse registreering SISSE märkimisjaama juures ja peale väljumist VÄLJA märkimisjaama juures. Kümblustünni ja jääaugu külastusel tuleb samuti registreerida oma käik, seal on samuti vastav märkimisjaam olemas, seal ei toimu sisse-välja registreerimist.
 3. Registreerimisel tuleb meeskonnal tasuda märkekiibi (Si pulk) tagatisraha 35 EUR sularahas, mis tagastatakse märkekiibi (Si pulga) tervena tagasi toomisel.
 4. Registreerimisel antakse võistkonnale 5 käepaela, millele on märgitud võistkonna stardiaeg. Starditakse 20 tiimi kaupa, iga 10 minuti järel. Palun jälgi korraldajapoolseid juhiseid ja korraldaja poolt võistkonna esindaja e-postile saadetud võistluspäeva juhendit. Startide ajad on korraldaja poolt välja pandud ka registratuuris ja stardialas.
 5. Võistlejad peavad kandma käepaela kogu võistluse vältel, ilma käepaelata ei ole saunaomanikel kohustus teid sauna lasta. Võistkonna autojuht peab olema märgitud autojuhi käepaelaga, ning olema täielikult kaine kogu võistluse vältel. Joobes autojuhiga võistkond diskvalifitseeritakse võistluselt ja karistatakse vastavalt Eesti Liiklusseadusele.
 6. Igas saunas tuleb KÕIGIL võistkonna liikmetel võtta leili vähemalt 3 minutit. Saunas vähem viibitud aja eest, saab võistkond karistusaega lisaks 30 minutit. Aega peab iga tiim ise jälgima, korraldajate poolt ei ole saunade juures paigaldatud kellasid.
 7. Kümblustünnis peavad KÕIK võistkonna liikmed minema üleni vette ja see toob võistkonnale boonust aja vähendamisega 10 minutit. Kümblustünnis viibimise aega ei reguleerita.
 8. Jääauku peab minema vähemalt ÜKS võistkonna liige ja see annab boonust aja vähendamisega 10 minutit. Jääaugu juures puuduvad päästjad, kuid on korraldaja poolt varustatud esmaste pääste vahenditega. Jääaugu külastus toimub omal riisikol.
 9. Iga saunakaardil nimekirjas oleva, numbriga märgitud saunas käimata jätmine toob võistkonnale karistusaega lisaks 30 minutit.
 10. Paremusjärjestuses ja peaauhinna loosimises osalevad kõik 4 – liikmelised võistkonnad, kes ületavad finišijoone enne kella 18.00.  Hiljem saabunud võistkonnad kantakse „saunanautlejate" nimekirja, paremusjärjestust nende vahel välja ei selgitata.
 11. Registreerimislehele allkirja andmisega kinnitate, et teie tervislik seisund lubab saunatada.
 12. Saunaomanikud ja korraldajad ei vastuta võistlejate terviserikete ja vigastuste eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 13. Saunaomanikud ei vastuta osalejate valveta jäetud isiklike asjade eest.
 14. Ilmselgete joobetunnustega võistlejaid sauna ei lubata! Ära võta sauna klaastaarat ja alkoholi.
 15. Ära riku liikluseeskirju. Palun jälgi saunade juures parkimiskorraldust. Kui saunaomanik parkimist ei korralda, siis jälgi parkimise head tava ja arvesta palun kaasvõistlejate autodega. Vajadusel abistame teineteist.
 16. Palun jälgige sõidukiirust. Sõidukiiruse ületamise eest võidakse kogu tiimi diskvalifitseerida võistluselt. Sinu turvalisuse eest hoolitseb Eesti Politsei – meie hea koostööpartner. Rajal toimub ka automaatne kiirusemõõtmine, mobiilsete kiiruskaameratega.

 

Oleme tutvunud reeglitega …………………………………………………………...

                                                                                                  (Võistkonna esindaja nimi ja allkiri )

 

Olen aru saanud tagatisraha tingimustest …………………………………………

                                                                                                   (Võistkonna esindaja nimi ja allkiri )

 

 

12th EUROPEAN SAUNA MARATHON
RULES

 

 1. At least one member of each team is required to have a smart phone with the course map downloaded to the device.
 2. The team must register an orienteering chip at the arrival and the departure of each sauna spot. Orienteering chips will be given out at the event registration. Time bonus are given out for teams visiting specially marked Hot Tubs and Ice Holes - The sauna owner will confirm the visiting of these ice holes and hot tubs by providing a special bonus paper. These bonus papers must be presented at the end of the race.
 3. Hot Tubs - Teams can earn a time bonus (team's overall time will be reduced by 10 minutes) for every hot tub that they visit. To qualify all team members must go into the hot tub. There is no minimum time limit requirement when visiting Hot Tubs
 4. Ice Holes - Teams can earn a time bonus (team's overall time will be reduced by 10 minutes) for every Ice Hole that they visit. To qualify at least one single team member from each team must visit the ice hole.
 5. The team must pay a deposit of 35 EUR for a tracking wristband at registration. The deposit will be returned as soon as the undamaged wristband is returned. Deposit money will not be returned if the wristband is damaged.
 6. All team members must be in each of the saunas for a minimum of 3 minutes.Time penalty of 30 minutes will be given for each sauna on the sauna map that is not visited.
 7. Teams with 4 members who complete the course before 17.30 will qualify for the ranking list. Teams that finish later than 17.30 will be listed as "enjoyers" and they will not be included on the ranking list.
 8. By signing the registration form, you confirm that you are medically fit and healthy to participate in the sauna marathon.
 9. Sauna owners and organizers are not responsible or liable for competitors' injuries and/or any health problems occurring during the competition and will not compensate for any injuries or health damages.
 10. Sauna owners are not responsible for your personal belongings, which are left unattended.
 11. Drunk competitors are not allowed in the saunas! It is forbidden to take glass bottles and alcohol with you into the sauna.
 12. Do not violate the Estonian traffic laws. All Estonian traffic laws apply and no exception will be made for competitors.

 

We confirm that we understand the rules…………………………………………..

                                                                       (Team leader name and signature)

 

We confirm that we understand point no 5

(deposit for SI cards)                             …………………………………………….

                                                                       (Team leader name and signature)