Rehabilitatsiooniteenus

20.02.20

Mis on rehabilitatsiooniteenus?


Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Rehabilitatsiooniteenuse käigus on võimalik koostada kliendi puude tuvastamisel isiklik rehabilitatsiooniplaan ja olemasoleva rehabilitatsiooni plaani alusel saada erinevaid teenuseid. Rehabilitatsiooniteenusele võivad pöörduda puuet taotlevad ja puuet omavad lapsed, tööealised puudega inimesed, tööealised psüühikahäirega inimesed ja vanadusikka jõudnud puudega inimesed.


Rohkem infot rehabilitatsiooniteenusest:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetuste-blanketid/

 

Rehabilitatsiooniteenust pakuvad:

SA Otepää Tervisekeskus

Otepää Rehabilitatsioonikeskus (Varajase Kaasamise Keskus)

 

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA