Pealkiri Publitseeri kuupäev
Vidrike külas asuvate Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine 08.04.2019
Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu algatamine 03.04.2019
Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine 30.01.2019
Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 21.01.2019
Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 17.01.2019
Sepa katastriüksuse detailplaneeringu lahendust (planeerimisettepanekut) tutvustava avaliku arutelu tulemused 19.11.2018
Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 14.11.2018
Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine 09.11.2018
Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 07.11.2018
Sepa katastriüksuse eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 01.11.2018
Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 29.10.2018
Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu algatamine 29.10.2018
Otepää valla üldplaneeringu ja KSH algatamine 22.10.2018
Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine 22.10.2018
Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 01.10.2018
Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 01.10.2018
Sepa katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 11.07.2018
Sepa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 11.07.2018
Tamme-Juusa kinnistu detailplaneeringu ja Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine 29.06.2018
Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine 25.06.2018
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 3