Pealkiri Publitseeri kuupäev
Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 14.11.2018
Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine 09.11.2018
Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 07.11.2018
Sepa katastriüksuse eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 01.11.2018
Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 29.10.2018
Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu algatamine 29.10.2018
Otepää valla üldplaneeringu ja KSH algatamine 22.10.2018
Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine 22.10.2018
Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 01.10.2018
Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 01.10.2018
Otepää vallasises linnas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 24.09.2018
Sepa katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 11.07.2018
Sepa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 11.07.2018
Tamme-Juusa kinnistu detailplaneeringu ja Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine 29.06.2018
Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine 25.06.2018
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamine 28.05.2018
Piirimäe katastriüksuse ja Suur-Poslovitsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine 19.02.2018
Metsajärve maaüksuste detailplaneeringu algatamata jätmine 16.02.2018
Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 17.01.2018
Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu algatamine 16.01.2018
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2