Pealkiri Publitseeri kuupäev
Otepää vallasiseses linnas asuva Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise teade 03.02.2023
Otepää linnas asuva Tennisevälja tn 6a katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine 03.01.2023
Otepää linnas asuvate Pühajärve tee 6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala katastriüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine 03.01.2023
Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang 22.12.2022
Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise teade 28.11.2022
Otepää valla üldplaneeringut muutva Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 11.11.2022
Laukülas asuva Tielsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 24.10.2022
Pühajärve külas Neitsitamme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 05.10.2022
Otepää valla üldplaneeringut muutva Vana-Otepää külas asuva Suure-Möldre detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 10.08.2022
Märdi külas asuva Niidu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 10.08.2022
Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 10.08.2022
Põru külas asuva Põru katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 19.04.2022
Vana-Otepää külas asuva Suure-Möldre katastriüksuse detailplaneeringu algatamine jakeskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 03.03.2022
Nüpli külas asuva Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 03.03.2022
Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn 19 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 12.01.2022
Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja ja Sulaoja kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 22.12.2021
Kaurutootsi külas asuva Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku, Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kuldpõllu kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 20.12.2021
Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn 19 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 18.11.2021
Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 07.10.2021
Lossiküla külas asuvate Sangaste loss, Lossipargi ja Talli katastriüksuste detailplaneeringu algatamine 07.10.2021
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5