Pilkuse mõis

Pilkuse mõisa (saksa k. Bremenhof, ka Holdschnershof) alla kuulusid Paduvere (Padoferre) ja Simuna (Simona) küla. Vanimad andmed mõisa kohta pärinevad aastast 1541 (Bremen). 1688. a. oli mõisa suuruseks 9 adramaad. 1721. a. elas siin 15,6% Otepää kihelkonna elanikest, 373 inimest. Paduvere külas oli 16 talu 209 elanikuga.

XVI sajandil oli mõis Holdschner'ide suguvõsa käes. Gustav Adolf andis selle täiesti tühjaks jäänud ja metsastunud mõisa 1629. a. von Bellinghausen'itele, kellele kuninganna Kristiina ta 1646. a. kinnitas. Bellinghauseni nimest on tuletatud ka hilisem Pilkuse küla nimi. 16. juunil 1783. a. müüs Chr. S. von Bellingshausen mõisa J. R. Ulrichile ja 1857. a. läks mõis nende pärijate von Roth'ide kätte, viimaselt mõis ka võõrandati. Plaanistati 1921. a. ühes juurdekuuluvate karjamõisatega Kaarna mõisa ja Vastsemõisaga. Härrastemaja oli ühekorruseline puitehitus, praegu hävinud.

Esimesed andmed kooli tegutsemisest Pilkuse vallas pärinevad 1776. aastast. Pilkuse mõisa Paddovere küla koolmeistriks on olnud Werreva Märt (1776-1789). Esimene koolimaja valmis 1820. a., milline ehitati kapitaalselt ümber 1877. aastal. 1818-1836 töötas Pilkuse koolmeistrina Saare Pedo, kes hiljem sai perekonnanimeks Fuchs. 30 aastat (1875-1905) on selles koolis töötanud Jakob Luksep. Pilkuse vallakool likvideeriti seoses EV koolireformiga 1919. a.

Pilkuse Tootsijaagul on sündinud bioloogiadoktor August Miljan (1889-1973). Tema teaduslike tööde arv ulatub sajani, nende hulgas on mahukaid uurimusi, nagu "Mugultaimed ja juurvilja kasvatamine". Pikemat aega (1929-1940) töötas A. Miljan Jäneda põllutöökeskkooli direktorina, lühemat aega Tooma Soouurimise Katseinstituudi direktorina ning TRÜ põllumajandusteaduskonna taimekasvatuse kateedri juhatajana. Tootsijaagul on sündinud samuti põllumajandusteadlane Artur Miljan (cand. agr.). 1996. a. avati neile sünnitalus mälestuskivi.

Tootsijaagu naabertalus Härmamärdil saatis oma viimased eluaastad mööda maalikunstnik, aiandusagronoom ja ühiskonnategelane Enn Volmere (1908-1978).