Otepää Teajata reklaami hinnad

11.11.20

Otepää Vallavalitsuse 28.09.2012 korraldusega nr 2-4-528 kehtestati  alates 1.novembrist 2012 uued reklaamhinnad.

Ajalehe „Otepää Teataja" reklaamihinnad vastavalt reklaamipinna mahule: 

1.1 1 lk 290x380 mm                            350.- EUR;
1.2 ½ lk 142x380, 290x190                  180.- EUR;
1.3 1/3 lk 290x130, 93x380                  140.- EUR;
1.4 ¼ lk 142x190, 290x95, 191x144    100.- EUR;
1.5 1/8 lk 93x144, 142x95, 290x46        60.- EUR;
1.6 1/12 lk 93x95, 190x46, 44x190        45.- EUR;
1.7 1/24 lk 93x46, 44x95                        30.- EUR;
1.8 1/48 lk 44x46                                    20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

Korduvreklaami tellijatele 10%-line hinnasoodustus.

Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Ajalehe „Otepää Teataja" kuulutuste hinnad: 
1. reakuulutuse rida (26 tähemärki)  2,00 EUR; 
2. tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused  4,00 EUR; 
3. leinakuulutus luuletusega 6,00 EUR; 
4. leinakuulutus fotoga 8,00 EUR.Otepää Vallavalitsuse 28.09.2012 korraldus nr 2-4-528


NB! Reklaami ja kuulutusi võtame vastu ja muudame e-posti vahendusel: teataja@otepaa.ee

Reklaami ja kuulutusi meiliga toimetusele saates lisage sellele soovitav ilmumiskuupäev, sobivad mõõdud (või nt reakuulutus, õnnitlus, tänuavaldus) ja andmed reklaami tellija kohta:

1. Firma täpne nimi, registreerimisaadress;
kontaktisiku nimi (kes tellis reklaami);
meiliaadress, kuhu raamatupidaja saadab arve.

2.Eraisiku nimi;
meiliaadress, kuhu raamatupidaja saadab arve.
 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA