Otepää Teajata reklaami hinnad

26.03.20

Otepää Vallavalitsuse 28.09.2012 korraldusega nr 2-4-528 kehtestatakse alates 1.novembrist 2012 uued reklaamhinnad.

Ajalehe „Otepää Teataja" reklaamihinnad vastavalt reklaamipinna mahule: 

1.1 1 lk 290x380 mm                           350.- EUR;
1.2 ½ lk 142x380, 290x190                  180.- EUR;
1.3 1/3 lk 290x130, 93x380                  140.- EUR;
1.4 ¼ lk 142x190, 290x95, 191x144     100.- EUR;
1.5 1/8 lk 93x144, 142x95, 290x46         60.- EUR;
1.6 1/12 lk 93x95, 190x46, 44x190         45.- EUR;
1.7 1/24 lk 93x46, 44x95                       30.- EUR;
1.8 1/48 lk 44x46                                  20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

Korduvreklaami tellijatele 10%-line hinnasoodustus.

Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Ajalehe „Otepää Teataja" kuulutuste hinnad: 
1. reakuulutuse rida (26 tähemärki)  2,00 EUR; 
2. tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused  4,00 EUR; 
3. leinakuulutus luuletusega 6,00 EUR; 
4. leinakuulutus fotoga 8,00 EUR.

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse  tasuta.

Otepää Vallavalitsuse 28.09.2012 korraldus nr 2-4-528

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA