Uus jäätmejaam Otepääl

7.08.23

Aadress: Kastolatsi küla Otepää vald

Avatud: T,K,N,R – 10.00-18.00; L – 10.00-15.00
Otepää Jäätmejaam: tel. 585 44428
Lisainfo: telefonilt 435 5025 või e-posti teel: valga@keskkonnateenused.ee

 

 

Vaata lisainfot Eesti Keskkonnateenuste kodulehelt

 

Jäätmejaam teenindab eelkõige Valga maakonna elanikke ja ettevõtteid. Muude maakondade elanikud saavad jäätmeid ära anda ettevõtetele kehtiva hinnakirja alusel.

Ära antavad jäätmekogused registreeritakse, mistõttu tuleb jäätmejaama jäätmeid viies kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. 

Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda ettevõtetele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

Jäätmejaama toodud jäätmed peavad olema sorteeritud. 

Eraisikutega arveldamine toimub sularahas, ettevõtetega kas sularahas või garantiikirja esitamisel arve alusel.

Jäätmejaamas  võetakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid  sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp,  segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve. NB! Muid vanasõiduki osasid vastu ei võeta!

Kehtestatakse piirangud järgmistele jäätmetele:

  • Ohtlikud jäätmed: 60 kg inimese kohta aastas
  • Mööbel: kuni 400 kg inimese kohta aastas

Toodud koguste ületamisel toimub nimetatud jäätmete äraandmine ettevõtetele kehtiva hinnakirja alusel.

Täpsemat infot jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete  ja hindade kohta saate  Eesti Keskkonnateenused AS kodulehelt:

http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht (otseviide SIIT)

Lisaks tegeldakse koostöös MTÜ-ga  Taaskasutuskoda   kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega.

Oodatud on:
- nõud
- majapidamistarbed
- raamatud
- mänguasjad
- spordivahendid
- valgustid

Kõik toodud esemed peavad olema puhtad, terved ja taaskasutatavad.


Taaskasutuskoda lõpetab tegevuse! Loe edasi

 

Eesti Keskkonnateenused AS
e-post: info@keskkonnateenused.ee
tel: 1919
Otepää Jäätmejaam: tel. 585 44428