Uus jäätmejaam Otepääl

2.05.17

Alates  1.veebruarist 2014 on avatud Otepää  jäätmejaam  Kastolatsi teel. 

Jäätmejaama opereerib Eesti Keskonnateenused AS.
Jäätmejaam on  avatud T-R  10.00-18.00 ja  L 10.00-15.00.
Jäätmejaamas  võetakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid  sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp,  segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve. 

Täpsemat infot jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete  ja hindadekohta saate  Eesti Keskkonnateenused AS kodulehelt:

http://keskkonnateenused.ee/teenused/jaatmejaamade-opereerimine/

Lisaks tegeldakse koostöös MTÜ-ga  Taaskasutuskoda   kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega.

Oodatud on:
- nõud
- majapidamistarbed
- raamatud
- mänguasjad
- spordivahendid
- valgustid

Kõik toodud esemed peavad olema puhtad, terved ja taaskasutatavad.
Täpsemat infot saab vaadata kodulehelt:  www.taaskasutuskoda.ee.

Ootame Teid!

NB! Mööblit saab ära anda TASUTA, kellel ei ole transporti, siis palume ühendust võtta valga@keskkonnateenused.ee või tel. 1919


Eesti Keskkonnateenused AS
e-post: valga@keskkonnateenused.ee
tel: 1919
Otepää Jäätmejaam: tel. 585 44428

 

SA Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetab perioodil 2015-2016 Otepää jäätmejaamas ohtlike jäätmete kogumist, äravedamist ja käitlemist.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA