Metsandus

4.05.22

Lp ettevõtjad!

Selles rubriigis on võimalik avaldada enda tutvustust koos kontaktandmetega. Loe edasi

 

*Andmed pärinevad Otepää ettevõtjatelt. Otepää Vallavalitsus ei vastuta andmete õigsuse ja ajakohasuse eest.


Registreeritud Otepää ettevõtted saab leida ka päringuga Majandustegevuse registri veebilehelt.

 

MTÜ Ühinenud metsaomanikud Lipuväljak 13, ruum 315, Otepää
Telefon: Kaja Papagoi 53 05 88 90
WWW: www.eestimetsad.ee
E-post: info@eestimetsad.ee
Erametsaomanike nõustamine, abi toetuste taotlemisel, metsamaterjali ühismüük.
Ühinenud Metsaomanikel on soov kaasata endaga võimalikult rohkem  erametsaomanikke. Suurem liikmete arv annab parema võimaluse tööde planeerimisel ja korraldamisel. Metsaomanikku abistab ühistu  oma metsa majandamisel kõigepealt läbi esmase nõustamise. Metsamajanduslike tegevuste läbiviimisel ja  toetuste taotlemisel on meil abiks metsakonsulendid, metsameistrid ja piirkonnajuhid.  Korraldatakse ühiseid infopäevi.

 

Uibu.R OÜ, Sangaste vald, Valgamaa
Telefon: +372  5626 8281
Uibu. R OÜ pakub maastikuhooldust ja korrashoidu.
Tegevusalad on: ohtlike puude langetus, puude hooldus, viljapuude lõikus, istutustööd,
(hekkide rajamine, kõrghaljastus), hekkide pügamine, muruniitmine, trimmerdamine
metsuriteenus (raietööd, võsalõikus teenus), kändude freesimine, jämedate puude saagimine
(pakuks, planguks, prussiks), küttepuude lõhkumine.
 
Toimetaja: RIINA SAVISAAR