Otepää vallas on valmidus avada lisaks lasteaia valverühm

Otepää vallas on eriolukorra ajal Otepää Lasteaias vajadusel avatud valverühm, mis töötab ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas, st ka laupäeval ja pühapäeval.

Ööpäevaringne valvelasteaiarühm on mõeldud neile, kes töötavad meditsiini-, sotsiaal-, politsei-, kaubandus- jt olulistes toimepidevuse tagamiseks vajalikes valdkondades. Valvelasteaiarühm alustab tööd, kui eriolukord süveneb.

Vajalik on eelnev registreerimine Otepää Lasteaia direktori juures: Marju Ilistom, e-post: marju.ilistom@otepaa.ee. Sellisesse valverühma lapse toomise vajaduse kohta teeb lapsevanem kirjaliku, argumenteeritud avalduse.

Otepää vallas on üks lasteaed – Otepää Lasteaed ja kolm põhikoolide juures tegutsevat lasteaeda – Keeni Põhikoolis, Puka Koolis ja Pühajärve Põhikoolis. Kõik lasteaiad on hetkel vajaduspõhiliselt avatud.Vallamajja tulles kanna alates 26.augustist 2021 maski! Loe edasi