Koondislase lisatoetuse vorm

Noortespordi tegevustoetust ja koondislase lisatoetust on spordiklubil õigus taotleda spordiklubi treeningrühma liikme eest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald. Noortespordi toetust võib taotleda ka väljaspool Otepää valda tegutsev spordiklubi tingimusel, et treeningrühma liikme elukohaks on rahvastikuregistris Otepää vald ja Otepää vallas puudub vastavat spordiala arendav või vastava vanuserühmaga tegelev spordiklubi.

» Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord

Info: amet Nimi Nimi, nimi.nimi@otepaa.ee, tel 766 XXXX


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Otepää valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või  Otepää vallavalitsusest.
Vastuvõtt: eelregistreerimisel

» Koondislase lisatoetus.doc