Jäätmemajandus

22.08.18

JÄÄTMEMAJANDUS

Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016
 

Otepää valla jäätmehoolduseeskiri 

Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord 

Jäätmeveost vabastamise taotlus (pdf)

Jäätmeveost vabastamise taotlus (doc)

Eesti Keskkonnateenused AS-le korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise õiguse andmine. (Otepää Vallavolikogu otsus 18.10.2012 nr 1-4-68)


Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramine. (Otepää Vallavalitsuse 19.10.2012 korraldus nr 2-4-563) 

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping (doc)


Kuhu viia ohtlikud jäätmed?

 
Alates 10. augustist 2017 ohtlike jäätmete kogumist Otepääl, Konsumi kõrval asuvas konteineris ei toimu. Ohtlike jäätmete ja muude olmetehnika jäätmete kogumine toimub Otepää Jäätmejaamas, Kastolatsi tee, Otepää. Jäätmejaam on  avatud T-R  10.00-18.00 ja  L 10.00-15.00. Jäätmejaama opereerib Eesti Keskonnateenused AS.
 
Lisainfo: 585 44428 (Otepää Jäätmejaam)
 

 

Alates  1.veebruarist 2014 on avatud Otepää  jäätmejaam  Kastolatsi teel.

Jäätmejaama opereerib Eesti Keskonnateenused AS.
Jäätmejaam on  avatud T-R  10.00-18.00 ja  L 10.00-15.00.
Jäätmejaamas  võetakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid  sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp,  segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve. NB! Romusõidukeid saab ära anda Kuusakoski Group Oy-s.

Loe edasi

 

Otepää Vallavalitsus määras oma 13.03.2017 korraldusega nr 118 alates 1. maist 2017. a Otepää vallas segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused järgmiselt. Loe edasi

 

 

Tarbi toitu targalt - väldi jäätmeid! Loe edasi

Arukas sordib, arutu põletab. Kuidas prügi sortida? Loe edasi

Säästad või saastad? Kuidas teha ohutult lõket? Loe edasi

 

mm