Heakord ja jäätmemajandus

9.01.19

JÄÄTMEMAJANDUS
 

Otepää valla jäätmehoolduseeskiri 

Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord 
 

Jäätmeveost vabastamise taotlus (doc)

 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu ja Ragn-Sells ASi vaheline hankeleping jäätmeveo osutamise kohta Valga maakonnas.


Jäätmeveo teenustasu suuruse määramine. (Otepää Vallavalitsuse 27.11.2017 korraldus nr 602) 

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping (doc)

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping (pdf)


Kuhu viia ohtlikud jäätmed?

Otepää turuplatsil asub ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt, kuhu eraisik saab tasuta ära anda patareisid, akusid, elavhõbedalampe, värvi- ja lahustijäätmeid, aegunud ravimeid, putukamürke, vanu telereid. Vastuvõtupunkt on avatud teisipäeval kell 9-12 ja neljapäeval kell 15-18. Äriühingutel tuleb ühendust võtta aktsiaseltsiga Epler&Lorenz aadressil Ravila 75, 51014 Tartu, telefon 742 1398.


HEAKORD

Heakorra eeskiri 

Koerte ja kasside pidamise eeskiri (Otepää Vallavolikogu määrus 26.06.2003 nr 1-6-5)

Lemmiklooma registreerimine peale kiibistamist

Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine (Otepää Vallavolikogu 26.01.2012 otsus nr 2)
 



ÜHISVEEVÄRK

Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030
(Otepää Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 17)


 

SOOJAMAJANDUS

Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA