Haldusjaotus, külad ja rahvastik

Otepää valla rahvastikusündmused

Seisuga 01.01.2023 elas Otepää vallas 6541 elanikku, neist mehi oli 3300 ja naisi 3241. Sündis 80 elanikku, suri 93 elanikku. 

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks vallasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².