EVALD

Kohaliku Omavalitsuse Geoinfosüsteem KOVGIS EVALD on  töövahendiks ehitus- ja planeerimisosakonna ning keskkonna- ja maaosakonna spetsialistidele.
 
Omavalitsuse elanikud, külalised ning kõik, kes omavalitsuses toimuva vastu huvi tunnevad saavad kasutada KOVGIS EVALD-i avalikku osa selleks, et tutvuda planeeringute, mõõdistuste, munitsipaalmaade infoga või vajadusel otsida asutust, vaatamisväärsust, turismiinfot ja kõike muud, mis on KOVGIS EVALD-i infokihtidesse koondatud.
 
EVALDi  võimalused avalikule kasutajale:
  • Vaadata ja navigeerida (liigutada, suurendada ja vähendada) elektroonilist kaarti Eesti ala ulatuses. Elektrooniline kaart koosneb valitud aluskaardist ja sellele kuvatavast infost.
  • Otsida mingi objekti asukohta aadressi, katastritunnuse või koordinaatide järgi.
  • Otsida objekte kasutades kaardikihtidele koondatud infot.
  • Kuvada kaardil kogu infokihtide menüüs asuvat infot..
  • Otsida ja kuvada kaardil vallavalitsuse poolt avalikustatud mõõdistuste, planeeringute ja munitsipaalmaade infot.
  • Joonistada kaardile täiendavaid punkte, jooni või alasid ajutiseks kasutamiseks.
  • Salvestada kaardikuva pildina või url-aadressina. Kaardipildi saatmine e-mailile.
  • Printida kaardikuva A3, A4 paberile valitud mõõtkavas.
  • Mõõta vahemaid ja pindalasid.
 
Otepää valla EVALD: SIIT