« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 18.02.2021

18.02.2021

  1. Tunnistati kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 23a kinnistu detailplaneering.
  2. Volitati Otepää Vallavalitsust sõlmima halduslepingut mittetulundusühinguga Valgamaa Ühistranspordikeskus avalikul Otepää vallasisesel bussiliinil nr 73 bussiliiniveoteenuse korraldamiseks.
  3. Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raidalile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. oktoober 2021. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
  4. Otsustati maksta vallavanemale Jaanus Barkalale ajavahemikul 1. jaanuar – 31. oktoober 2021. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
  5. Võeti vastu Otepää Gümnaasiumi arengukava 2021 – 2023.
  6. Võeti vastu Otepää valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.
  7. Muudeti Otepää Vallavolikogu 21. mai 2020. a määruse nr 9 „Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamine" toetuse andmise tingimused ja kord".