« Tagasi

Otepää Vallavalitsuses saab tööd sotsiaaltööspetsialist (konkurss lõppenud)

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

 • sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alane nõustamine
 • abivajaduse väljaselgitamine lähtudes terviklikust lähenemisest, sh kodukülastuste tegemine
 • juhtumikorralduse meetodi rakendamine
 • toimetulekuraskustes isikute ja perede, eakate ja puudega isikute nõustamine
 • toetuste määramine ja maksmine, teenustele suunamine ning hooldusvajaduse hindamine ja hoolduse korraldamine
 • esmatasandi võlanõustamine
 • võrgustikutöö korraldamine ja võrgustikutöös osalemine
 • lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelemine
 • valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine

 

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele
 • erialane kõrgharidus või selle omandamine
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • empaatiavõime, hea suhtlemis- ja väljendusoskus, kohuse- ja vastutustunne
 • meeskonnatöö oskused, oskus planeerida tööprotsessi ja algatusvõime, hea pingetaluvus
 • valdkonnaga seotud õigusaktide tundmine ning oskus töötada vajalike andmekogude ja infosüsteemidega
 • B-kategooria juhiload

 

Kasuks tuleb:

 • avalikus teenistuses töötamise kogemus
 • eelnev kogemus sotsiaalvaldkonnas
 • vene keele oskus

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • täiendkoolituse võimalusi
 • toetavat meeskonda ja väljaõpet
 • võimalus töötada kodukontoris

 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 20.02.2023 avaldus koos kinnitusega, et ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile vald@otepaa.ee

Lisainfo tel: 766 4825; 53 033 032 (sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht)