« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 17.11.2022

17.11.2022

  1. Anti SmartBroker OÜ-le luba Pühajärve külas asuva Kullaoru kinnistu omandamiseks.
  2. Otsustati muuta OÜ Otepää Kommunaal põhikirja punkti 2.1 järgmiselt: „2.1 Osaühingu miinimumkapital on 30 000 eurot ja maksimumkapital 120 000 eurot.".
  3. Jäeti algatamata Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
  4. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad.