« Tagasi

Nõuni küla kortermajad said uued tänavavalgustid

Eelmisel nädalal süttisid Nõuni küla kortermajade vahel uued tänavavalgustuslambid. Tänavavalgustuse projekt sai teoks tänu Otepää valla ja Nõuni küla ühisele koostööle.

Kokku paigaldati neli uut posti ja kuus uut lampi. Valgustust rahastas täielikult Otepää vald ja see läks maksma 6841 eurot. Lisaks sellele sai hiljaaegu korda tehtud Nõuni bussijaam, mida rahastas samuti Otepää vald ning mis maksis 2 895 eurot.  Edaspidi on vallal plaanis mustkatte alla tuua kortermajade vaheline tee ja pikendada seda bussijaamani. Ka bussijaama kavatsetakse paigaldada valgustus.

„Valminud tänavavalgustus on hea näide sellest kuidas koostöös kogukonnaga saab vald edukalt korraldada inimestele väga vajalikke töid ja teenuseid," märkis Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

Abivallavanem Kajar Lepik ütles, et mõte paigaldada Nõuni külla lisavalgustus, oli päevakavas juba pikemat aega. „Viisime selle koos külaelanike abiga ellu, tänan külavanemat Elmo Sauli initsiatiivi eest," ütles Kajar Lepik.

„Mina isiklikult tänan koostöö eest lisaks külarahvale ja Otepää vallale ka abivallavanemat Kajar Lepikut, Siim Loosi (Võrgutehnikud OÜ) ja tema abivalmis ehitajaid, Päidla külavanemat Ermo Kruuset, Ülar Lehistet, Janno Jääri ja Kati Luhta ning kõiki, kes vähem või rohkem kaasa aitasid," lisas Elmo Saul.