« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 07.10.2020

07.10.2020

  1. Anti Otepää vallale ehitusluba Puka alevikus asuval Kooli tn 3 kinnistul Puka kooli laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
  2. Otsustati korraldada riigihange "Otepää turuhoone rekonstrueerimine" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Kalev Kepp, Kalev Merisalu ja Lea Ruuven.
  3. Otsustati korraldada lihthange "Ranna tee 1 Otepää laululava lammutamine" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 30. oktoober 2020. a kell 11.00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik.
  4. Anti otsustuskorras OÜ EKSIIV (registrikood 11104079, asukoht Otepää küla, Otepää vald, 67406) kasutusse 550kW õliküttel töötav katelseade (vara bilansiline jääkmaksumus 0 eurot) järgmistel tingimustel: 1.1 kasutaja võib katelseadet kasutada üksnes reservkatlana; 1.2 katelseade antakse kasutusse viieks aastaks; 1.3 katelseade antakse kasutusse tasuta.
  5. Eraldati reservfondist eelarvereale „06607 Valla heakord ja haljastus" 44 649 eurot Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak kinnistul tehtavate täiendavate ehitustööde kulude katmiseks.