« Tagasi

Puuetega inimeste eluasemete kohandamise projektist

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastavast „Puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise" projektist 2020. aastal.

 

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 2020. aasta taotlusvooru välja 20.01.2020 ning palus kohalikel omavalitsustel esitada oma koondtaotlused hiljemalt 30.08.2020. Augustis pikendas Riigi Tugiteenuste Keskus avalduste vastuvõtmist septembri lõpuni. Raha eraldamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/113022019002

2020. aastal reserveeris rahastaja Otepää vallale toetuseks 14 789 eurot, sellele peab lisanduma valla toetus vähemalt 15% ulatuses. Kui tegelik ehituskulu kujuneb suuremaks, kui rahastaja poolt ette nähtud piirhind eri kululiikide lõikes (nt vannitoa ümberehituseks kuni 4338 eurot, millest toetus on 3687,30 eurot ja vallapoolne omaosalus 650,70 eurot), siis ülekulu jääb kas vallavalitsuse või isiku enda kanda. Lisainfo projekti kohta vt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline

 

Selleks, et Otepää Vallavalitsus saaks projekti raames esitada taotluse, kuulutasime välja oma taotlusvooru lähtudes Otepää Vallavolikogu poolt 23.01.2020 vastuvõetud määrusest „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/430012020002 Esialgu soovisime võtta avaldusi vastu 16.03 – 15.05.2020 a. kuid Covid-19 viiruse tõttu kehtestatud karantiini pärast oli paljudel raske avaldust esitada ning nii pikendasime avalduste vastuvõtmist kuni 29.05.2020 a.

Kui rahastaja pikendas oma taotluste esitamise tähtaega, kuulutas Otepää Vallavalitsus välja lisavooru 28.08 – 4.09.2020.

Kohaliku taotluse esitamise tähtaja ja riikliku tähtaja vaheline aeg on vajalik selleks, et valida välja need isikud/pered, keda jooksval aastal toetada, koguda nendele vajalike tööde kohta hinnapakkumised (enamus taotlejatel pole need avaldusele lisatud, seega ei tea projekti kogueelarvet) ning koostada nende vajaduste põhjal ühine koondtaotlus Riigi Tugiteenuste Keskusele esitamiseks.

 

2020. aasta kolme kohaliku vooru käigus laekus Otepää Vallavalitsusele 14 taotlust ja voorude vahel veel 1 taotlus. Nendest taotlejatest 4 loobusid taotlusest suve jooksul erinevatel põhjustel ning 3 ei olnud nö. abikõlbulikud (vannituba ei saa kohandada, kui majas pole veevarustust; kui majas on vannituba juba olemas, siis uut ei saa juurde ehitada ning enne rahuldamisotsust tehtud tööd ei kuulu hüvitamisele). Järelejäänud avalduste seast valis komisjon sel aastal välja 5 avaldust, mille põhjal koostatakse koondtaotlus toetuse saamiseks.

 

Käesolevasse projekti kaasatud Otepää valla puudega isikud vajavad terviseprobleemide tõttu kodus ümberehitusi, mille tulemusena on neil võimalik oma kodus paremini hakkama saada ning väheneb omaste ja abiliste hoolduskoormus. Projekti käigus võimaldatakse kahele puudega isikule kodus pesemine ning kahele isikule parem ligipääs kodule ning ühele parem liikumine eluruumides.

 

Esialgse eelarve kohaselt on projekti kulu 22 392 eurot, millest 14 789 eurot on toetus ning 7 603 eurot lisab Otepää vald; tegelik lõplik ehituskulu selgub peale projekti teostamist.  

 

Seda, kas Otepää Vallavalitsuse avaldus rahuldatakse, saame tõenäoliselt teada detsembris.

 

Pille Sikk, sotsiaaltöö vanemspetsialist, tel 52 47 930, pille.sikk@otepaa.ee