« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 26.08.2019

26.08.2019

  1. Määrati Kassiratta külas asuva AS Kalev Peebu spordibaas katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:0020) uueks lähiaadressiks Kesk-Peebo.
  2. Määrati Keeni külas asuva Kihu katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:0421) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kihu, koha-aadress Kihu, Keeni küla, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.2 katastriüksuse kohanimi Kihumäe, koha-aadress Kihumäe, Keeni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
  3. Määrati Mägiste külas asuva Söödi katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0301) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Söödi, koha-aadress Söödi, Mägiste küla, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.2 katastriüksuse kohanimi Söödipõllu, koha-aadress Söödipõllu, Mägiste küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
  4. Otsustati muuta Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piire.
  5. Anti Ülo Hagele projekteerimistingimused Vidrike külas Säreoja kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
  6. Anti Keeni külas Keeni tee 6 kinnistul asuvale ehitisele (spordiväljak Mini-arena) kasutusluba.
  7. Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 80086033, aadress Pirita tee 12, Tallinn) luba paigaldada spordiürituse „Laskesuusatamise Euroopa Meistrivõistlused" reklaamid  järgmiselt: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmikul asuvale Tehvandi Spordikeskuse reklaamalusele ajavahemikul 1. september 2019. a kuni 10. märts 2020. a; 1.2 riigimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepääle sissesõidu kohale) ajavahemikul 1. september 2019. a kuni 19. detsember 2019. a.