« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 17.05.2019

17.05.2019

 1. Anti Alfatre OÜ-le projekteerimistingimused Koigu külas Väike-Klaasivabriku kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 2. Anti Elva Tarbijate Ühistule projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe tänav T1, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel avalikult kasutatavate teede ja sellega seotud rajatiste, välisvalgustuse ning sadeveekanalisatsiooni väljaehitamise ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Priit Vakmannile projekteerimistingimused Räbi külas Veski kinnistul suvemaja ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Estonian Autosport Events Mittetulundusühingule ehitusluba Truuta külas Ala-Samuli kinnistul avalikkusele ligipääsetava eratee ehitamiseks.
 5. Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul puhkemaja-sauna rekonstrueerimiseks.
 6. Anti Lauri Peilile ehitusluba Päidla külas Kintsli kõrts kinnistul elamu lammutamiseks.
 7. Anti Kaurutootsi külas Mäe-Oriku kinnistul asuvale ehitisele (suvemaja) kasutusluba.
 8. Sõlmiti AS-iga G4S Eesti (registrikood 10022095, aadress Paldiski mnt 80 Тallinn) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone I korruse ruumi nr 111 (suurus 13,7 m2) kasutusse andmiseks alates 13. märts 2019. a kuni 12. märts 2024. a.
 9. Otsustati korraldada enampakkumine (kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud) Elva vallas Pedaste külas asuva Roosa kinnistu (kinnistu registriosa nr 14236050, katastritunnus 60801:001:0324, pindala 11 667 m2, sihtotstarve elamumaa) võõrandamiseks alghinnaga 2500 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Uuno Laul.
 10. Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 122 eurot.
 11. Kinnitati munitsipaalkooli ja -lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.