« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 29.04.2019

29.04.2019

  1. Määrati Räbi külas asuva Sookuru katastriüksuse (katastritunnus 58202:001:1020) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
  2. Määrati Vana-Otepää külas asuva Põdra katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1602) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
  3. Kooskõlastati Tiidu külas Niidusaare maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
  4. Anti Ainar Kukele projekteerimistingimused Pedajamäe külas Pärna kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
  5. Anti Ülo Hagele projekteerimistingimused Vidrike külas Karutiigi kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
  6. Anti Otepää vallasiseses linnas Paju tn 12b kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
  7. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
  8. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
  9. Lõpetati Karli Ojaga Keeni külas Keeni tee 1-11 asuva korteri üürileandmiseks sõlmitud eluruumi üürileping poolte kokkuleppel 28. mai 2019. a seisuga.