« Tagasi

Fiiberoptilise sidevõrgu ehitustööd teie valla territooriumil

Vahemikus juuni 2015 kuni september 2015 teostatakse Otepää valla territooriumile fiiberoptilise sidevõrgu ehitustöid. Võrk ehitatakse Eesti Andmeisdevõrk MTÜ tellimusel ning tööde teostajaks on Empower AS. Võrk ehitatakse Euroopa Liidu struktuurifondide toel. Rajatav võrgu eesmärk on ühendada sideoperaatorite võrgusõlmi, et sideoperaatorid saaksid teie regioonis hakata pakkuma kvaliteetsemat võrguühendust – nii mobiilset internetti kui ka püsiühendust. 

Rajatavast baasvõrgust lõpptarbijani otse ühendusi ei looda, kuid pärast võrgu valmimist on kõigil võrgu mõjupiirkonda jäävatel tarbijatel võimalus pöörduda enda eelistatud sideteenuseid osutava ettevõtte poole ning küsida pakkumist suurema kiirusega kvaliteetsematele internetipakettidele. Samuti suurendab valmiv baasvõrk kindlasti sideettevõtete konkurentsi teie regioonis, mis on aluseks soodsamatele pakkumistele internetiteenuste osas.

Võrgu ehitustööde tellijaks on Eesti Andmeisdevõrk MTÜ ja ehitajaks Empower AS. Kõigis ehitust puudutavates küsimustes palume pöörduda otse ehitaja (Empower AS) poole kas e‐posti aadressil info@empower.ee või telefonil 663 5600. Kui peaks tekkima üldisemat laadi küsimusi seoses valmiva
võrguga, võib ühendust võtta Eesti Andmesidevõrguga e‐posti teel info@eestiandmeside.eevõi telefonil 622 5237. Võrgu ehitamisega alustatakse orienteeruvalt juuni keskel ja töödega lõpetatakse septembris 2015. 

Eesti Andmesidevõrk vabandab ette võrgu ehitamisel tekkida võivate ebamugavuste pärast kohalikele elanikele ja ettevõtetele. Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk loodi Lõuna‐Eesti kohalike omavalitsuste (Kanepi vald, Kõlleste vald, Vastse‐Kuuste vald ning Laheda vald) ja SkyLive Telecom AS ühisel algatusel eesmärgiga arendada Eestis lairiba tehnoloogial põhinevat fiiberoptilise kaabli baasvõrku, mis võimaldab lõppteenuse pakkujatel viia kiire internetiühendus ja sellega kaasnevad teenused lõpptarbijani ka hajaasustusega aladel. Käesolevas etapis on rajamisel kuus sidevõrgu projekti kogupikkusega ca 300 km kogueelarvega 3,4 mln eurot, millest 2,9 mln kaetakse Euroopa Liidu struktuuritoetustega.

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ