Pealkiri Publitseeri kuupäev
Nüpli külas asuva Silvia katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 15.02.2021
Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 27.01.2021
Otepää vallasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 24.11.2020
Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine 19.11.2020
Otepää linnas Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 17.08.2020
Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 17.08.2020
Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu 17.08.2020
Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu tulemused 23.07.2020
Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine 01.07.2020
Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks 12.06.2020 saadetud Tartu mnt 16 detailplaneeringu lahendus 25.06.2020
Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 17.05.2020
Edasi on lükatud Otepää vallasiseses linnas asuvate Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumine 28.04.2020
Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine 19.04.2020
Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu lükkub edasi ja korraldatakse elektroonselt 26.03.2020
Tartu mnt 16 detailplaneeringust seoses eriolukorraga 18.03.2020
Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu täiendav avalik väljapanek ja avalik arutelu 20.02.2020
Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine 09.01.2020
Sihva külas asuva Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 03.12.2019
Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 21.10.2019
Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine 12.09.2019
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3