Pealkiri Publitseeri kuupäev
Otepää vallasiseses linnas asuvate Ööbiku, Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1 ja Kalmistu tee L2 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine 13.12.2023
Otepää vallasiseses linnas asuva Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalikul väljapaneku 10.10.2023 kuni 09.11.2023 esitatud ettepanekud ja täiendava eskiislahenduse avaliku arutelu korraldamine 21.11.2023
Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalikul väljapaneku 10.10.2023 kuni 09.11.2023 esitatud ettepanekud ja täiendava eskiislahenduse avaliku arutelu korraldamine 21.11.2023
Nüpli külas asuva Väike-Munamäe puhkekeskuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 01.11.2023
Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 22.09.2023
Otepää vallasiseses linnas asuva Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 22.09.2023
Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 21.09.2023
Vidrike külas asuva Tamme katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade 20.09.2023
Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 08.09.2023
Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine 21.08.2023
Põru külas asuva Põru katastriüksuse kehtestamine 21.08.2023
Otepää valla üldplaneeringu täiendav avalik arutelu 01.08.2023
Vana-Otepää külas Suure-Möldre katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 04.07.2023
Otepää vallasiseses linnas asuvate Pühajärve tee 6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 30.06.2023
Põru külas asuva Põru katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapaneku korraldamine 01.06.2023
Nüpli külas asuva Tamme I kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 23.05.2023
Otepää vallasiseses linnas asuvate Ööbiku, Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1, ja Kalmistu tee L2 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapaneku korraldamine 18.05.2023
Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine 21.04.2023
Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 06.04.2023
Otepää vallasiseses linnas asuvate Pühajärve tee 6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise teade 05.04.2023
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 6