Pealkiri Publitseeri kuupäev
Põru külas asuva Põru katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapaneku korraldamine 01.06.2023
Nüpli külas asuva Tamme I kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 23.05.2023
Otepää vallasiseses linnas asuvate Ööbiku, Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1, ja Kalmistu tee L2 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapaneku korraldamine 18.05.2023
Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine 21.04.2023
Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 06.04.2023
Otepää vallasiseses linnas Otepää vallasiseses linnas asuvate Pühajärve tee 6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise teade 05.04.2023
Vidrike külas asuva Tamme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 07.03.2023
Nõuni külas asuva Uue-Tüki kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 16.02.2023
Otepää vallasiseses linnas asuva Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise teade 03.02.2023
Otepää linnas asuva Tennisevälja tn 6a katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine 03.01.2023
Otepää linnas asuvate Pühajärve tee 6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala katastriüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine 03.01.2023
Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang 22.12.2022
Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise teade 28.11.2022
Otepää valla üldplaneeringut muutva Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 11.11.2022
Laukülas asuva Tielsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 24.10.2022
Pühajärve külas Neitsitamme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 05.10.2022
Otepää valla üldplaneeringut muutva Vana-Otepää külas asuva Suure-Möldre detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu 10.08.2022
Märdi külas asuva Niidu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 10.08.2022
Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 10.08.2022
Põru külas asuva Põru katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 19.04.2022
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5