Pealkiri Publitseeri kuupäev
Teade kaasamiskoosolekust 24.08.2021
Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine. 18.08.2021
Otepää vallasiseses linnas asuva Hundisoo 5a katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 16.08.2021
Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku arutelu 29.06.2021
Kaurutootsi külas asuva Järvekalda, Mäe-Kauru, Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kuldpõllu kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 03.06.2021
Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas asuvate Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 31.05.2021
Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 21.05.2021
Kiisu ja Särekalda katastriüksuste detailplaneeringu algatamine Vidrike külas 11.05.2021
Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn 19 katastri-üksuse detailplaneeringu algatamine 11.05.2021
Nüpli külas asuva Silvia katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 15.02.2021
Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 27.01.2021
Otepää vallasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 24.11.2020
Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine 19.11.2020
Otepää linnas Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 17.08.2020
Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 17.08.2020
Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu 17.08.2020
Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu tulemused 23.07.2020
Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine 01.07.2020
Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks 12.06.2020 saadetud Tartu mnt 16 detailplaneeringu lahendus 25.06.2020
Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 17.05.2020
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 4