Jäätmemajandus

6.02.20

JÄÄTMEMAJANDUS
 

Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025

 

Otepää valla jäätmehoolduseeskiri 

Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord 

Jäätmeveost vabastamise taotlus (pdf)

Jäätmeveost vabastamise taotlus (doc)

 

Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramine. (Otepää Vallavalitsuse 25.02.2019 korraldus nr 82)  NB! Lisainfot vaata Ragn Sellsi kodulehelt: www.ragnsells.ee Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping (doc)


Kuhu viia ohtlikud jäätmed?

 
Alates 10. augustist 2017 ohtlike jäätmete kogumist Otepääl, Konsumi kõrval asuvas konteineris ei toimu. Ohtlike jäätmete ja muude olmetehnika jäätmete kogumine toimub Otepää Jäätmejaamas, Kastolatsi tee, Otepää. Jäätmejaam on  avatud T-R  10.00-18.00 ja  L 10.00-15.00. Jäätmejaama opereerib Eesti Keskonnateenused AS.
 
Lisainfo: 585 44428 (Otepää Jäätmejaam)
 

 

Alates  1.veebruarist 2014 on avatud Otepää  jäätmejaam  Kastolatsi teel.

Jäätmejaama opereerib Eesti Keskonnateenused AS.
Jäätmejaam on  avatud T-R  10.00-18.00 ja  L 10.00-15.00.
Jäätmejaamas  võetakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid  sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp,  segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve. NB! Romusõidukeid saab ära anda Kuusakoski Group Oy-s.

Loe edasi

 

Otepää Vallavalitsus määras oma 13.03.2017 korraldusega nr 118 alates 1. maist 2017. a Otepää vallas segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused järgmiselt. Loe edasi

 

 

Tarbi toitu targalt - väldi jäätmeid! Loe edasi

Arukas sordib, arutu põletab. Kuidas prügi sortida? Loe edasi

Säästad või saastad? Kuidas teha ohutult lõket? Loe edasi