Haldusjaotus, külad ja rahvastik

Otepää valla rahvastikusündmused

Seisuga 01.01.2022 elab Otepää vallas 6506 elanikku, neist mehi oli 3284 ja naisi 3222. Sündis 70 elanikku, suri 110 elanikku.

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks vallasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².