Haldusjaotus, külad ja rahvastik

Otepää valla rahvastikusündmused

Seisuga 01.01.2021 elab Otepää vallas 6493 elanikku, neist mehi oli 3290 ja naisi 3203. Sündis 59 elanikku, suri 80 elanikku.

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks vallasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².