Haldusjaotus, külad ja rahvastik

Otepää valla rahvastikusündmused

Seisuga 01.01.2024 elas Otepää vallas 6391 elanikku, neist mehi oli 3239 ja naisi 3152. Sündis 36 elanikku, suri 75 elanikku. 

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks vallasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².