Elukoht ja rahvastik

14.11.18
Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää. Antud toimingutega tegeleb sekretär (tel. 766 4805).

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida veebilehel www.eesti.ee valides „kodanikuportaali sisenemine" ja tuvastada isik ID-kaardi või internetipanga paroolidega.

Otepää elanikuks registreerimine
Eesti.ee portaalis - logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.
E-mailiga -  saada digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus vald@otepaa.ee
Posti teel - prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressil Otepää vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405, Otepää.
Otepää vallavalitsuses (Lipuväljak 13) - täida sekretäri juures elukohateate avaldus tööpäeviti kella 8-17 (lõuna 12.00-12.30) ja reedel kell 8-14. 
 
Elukohateade (pdf)

Elukohateade (täidetav pdf)
 

Surma registreerimine
Millest alustada ? Tulge kohale aadressil Lipuväljak 13, Otepää, Otepää Vallavalitsus.
Surma registreerimiseks esitatakse vallavalitsusele surma registreerimise avaldus seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Vallavalitsus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.
Surma registreerimisel esitatavad dokumendid :
* surnu isikut tõendav dokument;
* arstlik surmateatis;
* avaldaja isikut tõendav dokument.
Võimalusel esitada surnu abielu tõendav dokument. Avaldus ja kõik dokumendid esitada vallavalitsusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Koostatud surmakande alusel väljastatakse kinnitatud surmatõend. Surmatõendi esmakordsel  väljastamisel riigilõivu ei võeta.

Sünni registreerimine
Millest alustada ? Tulge kohale Lipuväljak 13, Otepää, Otepää Vallavalitsus.
Lapse sünni registreerimiseks esitage vallavalitsusele sünni registreerimise avaldus ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. Vallavalitsus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.
Sünni registreerimiseks vajalikud dokumendid:
* avaldajate isikut tõendavad dokumendid.
Vallavalitsusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente ( näit. vanemate abieludokument). Avaldused ja kõik dokumendid esitada vallavalitsusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse vallavalitsusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Kui sündi registreerib üks vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist.
Sünni registreerimisel koostatakse sünnikanne ja sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajaile soovi korral kinnitatud sünnitõend. Sünnitõendi esmakordsel väljastamisel riigilõivu ei võeta.

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA