Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid

2.05.18

Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää või saata elektrooniliselt vald@otepaa.ee


Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Otepää vallas

Detailplaneeringu algatamise avaldus  (vt. detailplaneeringute leppemärgid, maakasutuse tabel)

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise avaldus

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise avaldus

Kaevetööde eeskiri

Kaevetööde taotluse blankett

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa, projekteerimistingimuste  ja nende taotluste vormid (www.ehr.ee)

Katastriüksuse jagamise taotlus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

Maamaksuvabastus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse ja raieloa taotluse saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole. (www.keskkonnaamet.ee)

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA