Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid

30.06.23

Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää või saata elektrooniliselt vald@otepaa.ee


Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Otepää vallas

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Otepää Vallavolikogu 23.03.2023 määrus nr 6)


Maamaksumäära kehtestamine. (Otepää Vallavolikogu 22.06.2023 määrus nr 9).


Detailplaneeringu algatamise avaldus  (vt. detailplaneeringute leppemärgid, maakasutuse tabel)

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise avaldus

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise avaldus

Kaevetööde eeskiri

Kaevetööde taotluse blankett

 

Katastriüksuse jagamise taotlus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

Maamaksuvabastus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse ja raieloa taotluse saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole. (www.keskkonnaamet.ee)

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA