Psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise teenus

16.04.18

Psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise teenus

Psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise teenus aitab psüühiliste erivajadustega inimestel toime tulla igapäevase eluga. Tegevusjuhendaja abiga õpitakse, kuidas tulla iseseisvalt toime tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel, kuidas kujundada tööoskusi ja suhtlemisoskust. Teenuse raames  pakutakse ka erivajadustega inimeste lähedastele nõustamist.

Toetatud elamise teenus
 

Teenusel juhendatakse inimest selles, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu. Teenuse eesmärk on tagada inimesele võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

 

Kaebuste, ettepanekute ja soovituste lahendamise kord

Kaebus esitatakse vabas vormis või selleks antud vormikohasel blanketil ning pannakse kaebuste ja ettepanekute kausta. Blankette on võimalik saada tegevusjuhendajalt, sotsiaalosakonna juhatajalt või sotsiaalnõunikult. Samuti antakse vastav blankett kliendile kliendilepingu sõlmimisel. Vabas vormis kaebus tuleks saata Otepää vallavalitsuse üldisele meiliaadressile või tuua Otepää vallavalitsuse administratsiooni, mis asub Lipuväljak 13 teisel korrusel. Avaldusel palume pöörduda Otepää vallavalitsuse poole ning soovi korral lisada ka oma kontakt, et saaksime Teile anda tagasiside menetluse käigu kohta.

 

Tegevusjuhendaja Linda Merekivi
e-post: Linda.Merekivi@otepaa.ee
tel. 5199 3497

 

Igapäevaelu toetamise teenust rahastatakse riigieelarvest.

Erihoolekande kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee 
otseviide SIIT

 
Esimene kvartal 2018
 
12.01 Arvutiabi huvilistele ( Lipuväljak 13, kabinet 305 )
17.01 Kokandus ( Avatud Noortekeskuse ruumides )
24.01 Käsitöö ( Lipuväljaks 13, kabinet 305 )
 
07.02 Teaduskeskuse AHHAA külastus
16.02 Arvutiabi huvilistele ( Lipuväljak 13, kabinet 305 )
21.02 Lauamängude mängimine ( Avatud Noortekeskuse ruumides )
 
07.03 Apollo kino külastus
16.03 Mälumäng ( Lipuväljak 13, kabinet 305 )
21.03 Kasitöö ( Lipuväljak 13, kabinet 305 )
 
NB! Kava võib muutuda.
 
Teine kvartal 2018

03.04.2018  Hommikuring; Loomingulised käelised tegevused; Arvutiring huvilistele (Lipuväljak 13, kabinet 305)
13.04.2018  Vestlusring " Suletud uste taga" (Lipuväljaks 13, kabinet 305)
20.04.2018  Võimlemine, Arvutiring huvilistele(Otepää ANK ruumides)
26.04.2018  AHHAA keskuse külastus.

03.05.2018 Jalutuskäik matkarajal
11.05.2018 Kultuuritund (Lipuväljak 13, kabinet 305)
15.05.2018 Käsitööring

14.06.2018 Elistevere loomapargi külastus.
19.06.2018 Kokandusring (Otepää ANK ruumides)
28.06.2018 Lauamängude mängimine (Lipuväljak 13, kabinet 305)

NB! Kava võib muutuda!
 
Toimetaja: MONIKA OTROKOVA