Psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise teenus

3.09.19

Psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise teenus

Psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise teenus aitab psüühiliste erivajadustega inimestel toime tulla igapäevase eluga. Tegevusjuhendaja abiga õpitakse, kuidas tulla iseseisvalt toime tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel, kuidas kujundada tööoskusi ja suhtlemisoskust. Teenuse raames  pakutakse ka erivajadustega inimeste lähedastele nõustamist.

Toetatud elamise teenus
 

Teenusel juhendatakse inimest selles, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu. Teenuse eesmärk on tagada inimesele võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

 

Kaebuste, ettepanekute ja soovituste lahendamise kord

Kaebus esitatakse vabas vormis või selleks antud vormikohasel blanketil ning pannakse kaebuste ja ettepanekute kausta. Blankette on võimalik saada tegevusjuhendajalt, sotsiaalosakonna juhatajalt või sotsiaalnõunikult. Samuti antakse vastav blankett kliendile kliendilepingu sõlmimisel. Vabas vormis kaebus tuleks saata Otepää vallavalitsuse üldisele meiliaadressile või tuua Otepää vallavalitsuse administratsiooni, mis asub Lipuväljak 13 teisel korrusel. Avaldusel palume pöörduda Otepää vallavalitsuse poole ning soovi korral lisada ka oma kontakt, et saaksime Teile anda tagasiside menetluse käigu kohta.

 

Lisainfo: sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer
Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee

 

Igapäevaelu toetamise teenust rahastatakse riigieelarvest.

Erihoolekande kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee 
otseviide SIIT

 
 
Toimetaja: MONIKA OTROKOVA