Kultuuritoetuste taotlemine

Otepää vallas tegutsevatel kultuuriühingutel on võimalik taotleda toetust oma tegevuseks. 

NB! Tutvuge kindlasti toetuse andmise korraga.  

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord (Otepää Vallavolikogu 23.03.2017 määrus nr 2)

Toetuse liigid on:

1. Tegevustoetus

2. Kultuuriürituse toetus

3. Andeka noore toetus


Kultuuritoetuste aruandevorm