Andmekaart

Toetuse taotlus koos andmekaardiga esitatakse Otepää Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) iga aasta 1. novembriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

» Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord

Lisainfo: spordinõunik Ago Arro, tel. 523 5762
E-post: Ago.Arro@otepaa.ee


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Otepää valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või  Otepää vallavalitsusest.
Vastuvõtt: eelregistreerimisel.

Paberkandjal esitada Otepää Vallavalitsusse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendivormid palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee

 

» Pearaha andmekaart.doc