Abitelefonid

9.03.20

Hädaabinumber 112

Häirekeskuse hädaabinumber 112 töötab selleks, et iga inimene saaks ohu korral alati kohest tasuta abi kutsuda. Numbrile 112 saab helistada ka siis, kui telefonis ei ole SIM-kaarti või operaatori võrgus puudub levi. Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks kehtib number 112 Eestis ja kõikjal Euroopa Liidus. 
Helistada tuleks järgmistel juhtudel:
- on vaja kiiret abi,
- on alust arvata, et kohene abivajadus tekib,
- soovid ohust teada anda.
 
Vaata lisa: https://www.112.ee/
 
Häirekeskuse abi- ja infoteenuste telefonid
 
Häirekeskuse abi- ja infoteenus pakub ööpäev läbi eesti, vene ja inglise keeles lahendusi olukordadele, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

Abi- ja infoteenuse vanemspetsialistid vastavad järgmistel numbritel:
• päästeala infotelefon 1524
• keskkonnainfo telefon 1313
• maanteeinfo telefon 1510

Teenuse üks olulisemaid eesmärke on vähendada hädaabinumbri 112 koormust ehk aidata inimesi nende kõnedega, mis ei ole hädaabiga seotud. Abi- ja infotelefoni vanemspetsialistid vahendavad infot ja lahendavad probleeme, mis ei ole ajakriitilised. Samuti antakse edasi ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, et õnnetusi ära hoida.

Häirekeskusel on võimekus kasutada abi- ja infonumbreid hädaolukorra või suurõnnetuse ajal kriisiinfotelefonina, mille kaudu jagatakse elanikele soovitusi ja käitumisjuhiseid.
 
Vaata lisa: https://www.112.ee/
 
 

Ohvriabi kriisitelefon 116006

Alates 1. jaanuarist 2019 käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006.
Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada kellegi teise ohvriks langemisest.
Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda anonüümseks.
Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee rubriigis 'alusta vestlust'. 
 
 

Lasteabitelefon 116111

Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kõnedele vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks. Juhul, kui pöördmisest selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabitelefon kohustatud info edastama vastavatele spetsialistidele.
Nõuannet saab küsida ka interneti teel e-kirjaga (info@lasteabi.ee) või online-nõustamise teel kodulehel lasteabi.ee "Küsi abi" alt. Lasteabitelefon on leitav ka Facebook-ist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsisõna „Lasteabi". Kõik pöördumised salvestatakse.