Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungitel 30.10.2020 ja 02.11.2020

02.11.2020

 1. Määrati Keeni külas asuva Ruusa katastriüksuse (katastritunnus 71401:002:1431) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ruusa, koha-aadress Ruusa, Keeni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Katariina, koha-aadress Katariina, Keeni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Määrati Pringi külas asuva Tootsi katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:1540) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tootsi, koha-aadress Tootsi, Pringi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Uue-Tootsi, koha-aadress Uue-Tootsi, Pringi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 3. Määrati Risttee külas asuva Raja katastriüksuse (katastritunnus 72401:003:0015) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Raja, koha-aadress Raja, Risttee küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Väike-Raja, koha-aadress Väike-Raja, Risttee küla, sihtotstarve – elamumaa.
 4. Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas projekteerimistingimused Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul majandushoone ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Kristiine Karule projekteerimistingimused Ädu külas Kupli kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Nikita Oissarele projekteerimistingimused Nüpli külas Rüakõrtsi kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Donna Mäele projekteerimistingimused Vidrike külas Suur-Karupea kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 9. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 90 eurot.
 10. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule kogusummas 70 eurot.
 11. Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt „Arendusprojektid" MTÜ-le Otepää Aedlinn 2100 eurot projektide omaosaluse katmiseks, sh: 1.1 projektile „Mängulinnaku projekteerimine ja ehitamine" 1026,60 eurot; 1.2 projektile „Otepää aedlinna mänguväljaku arendamine" 896 eurot; 1.3 projektile „Mänguväljaku infotahvel" 177,40 eurot.
 12. Anti Rein Orule sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
 13. Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Mare Raid (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Jana Mae (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Karel Hein (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Janek Moros (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.5 Silver Rõõmussaar (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Tarmo Pilv (vilistlaste esindaja); 1.7 Marika Paavo (õppenõukogu esindaja); 1.8 Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja); 1.9 Karl Eric Mõttus (õpilaste esindaja).
 14. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 28. oktoobri 2020. a korraldus nr 2-3/603 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks lasteasutuste ajutine sulgemine".

 

30.10.2020

 1. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 28. oktoobri 2020. a korralduse nr 2-3/603 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks lasteasutuste ajutine sulgemine" punkt 1.2.